Kategorie a hledání
Kategorie a hledání
Kategorie a hledání

Oprava a repas mechatroniků

Hydraulický rozvaděč (mechatronika) "lidově mozek převodovky" je jedna z nejdůležitějších součástí automatické převodovky. Tato část převodovky přijímá informace od řídící jednotky převodovky přes solenoidy (elektromagnetické ventily), které přepouští řídící a ovládací tlaky oleje do jednotlivých kanálků, ve  kterých jsou umístěny pístky, které se v komůrkách přesouvají a otevírají, nebo zavírají kanálky, kterými se poté přepouští tlakové větve k jednotlivým řadícím spojkám.

Proto je nutné, aby tato část převodovky pracovala co nejpřesněji a byla testována při případné opravě automatické převodovky, ještě před montáži převodovky do vozidla, protože často dochází ke spálení řadících skupin převodovky a jejich unašečů (košů) jen kvůli tomu, že dochází v rozvaděči k přidírání pístků v komůrkách, nebo nesprávnou funkcí solenoidů.

Testování hydraulických rozvaděčů je možno provádět na testovací stolici (Hydra-test), kterou jako jediní v České republice vlastníme. Stolice digitálně změří solenoidy, tlakově vyzkouší funkci ovládacích pístku v komůrkách a porovnává časově řazení dle dat nového rozvaděče, které jsou nahrané v databázi zkušební stolice. Po provedení testování je vytvořen protokol, kde je uvedeno v jakém stavu hydraulický rozvaděč (mechatronika) se nachází. Při nesprávné funkci je hydraulický rozvaděč (mechatronic) opraven opětovně odzkoušen a při bezchybné funkci předán zákazníkovi.

Zkušební stolici je také možno využít pro otestování tlakového okruhu samotné automatické převodovky, kde při připojení je graficky znázorněn daný únik tlaku.