Kategorie a hledání
Kategorie a hledání
Kategorie a hledání

Oprava a repas hydroměničů

Hydrodynamický měnič je součást automatické převodovky, který je umístěn mezi motorem a převodovkou, tudíž přenáší otáčky (kroutící moment) motoru do samotné převodovky. Nesmíme také opomenout důležitou funkci měniče a to je pohon olejového čerpadla převodovky.

Pro přenos kroutícího momentu je využíváno proudění hydraulického oleje přes statorovou turbínu, odkud je olej směrován na reakční kolo s volnoběžkou a odtud se dostává na turbínu rotoru, která je vsunuta na vstupní hřídel, kde dále poté dochází ke sepnutí jednotlivých spojek pro rozjezd vozidla. Popisované turbíny a reakční kolo se mohou nezávisle na sobě otáčet.

Rostoucí požadavky na snižování spotřeby paliva a emisních hodnot vedly výrobce automatických převodovek k použití lock-up spojky v hydroměniči. Jedná se o spojku (většinou s jednou, nebo dvěma obloženými lamelami), která spojí motor a převodovku bez řízeného prokluzu. Spojka která se spíná pomocí tlaku oleje přiváděného přes dutou hřídel do měniče od hydraulického rozvaděče, potažmo solenoidu, se aktivuje až při ideálních otáčkách motoru a teplotě. Většinou se tato spojka spíná po třetím rychlostním stupni, ale jsou i výjimky (Mercedes Benz), kde se procentuálně (od 5%) připíná už od prvního rychlostního stupně.

Naše firma při opravách klade velký důraz na přesnost zpracování a nastavení, protože sebemenší odchylka může zapříčinit nesprávnou funkci a to například vibrace, cukání a v neposlední řadě prokluz, ze kterého poté vznikají vysoké teploty, které degradují kvalitu hydraulického oleje a to je samozřejmě předzvěst spálení ostatních spojek v převodovce, potažmo poškození celé převodovky.