Kategorie a hledání
Kategorie a hledání
Kategorie a hledání

Základní informace o automatických převodovkách

Automatická převodovka je zařízení v dopravních prostředcích se spalovacím motorem, které přenáší sílu motoru (výkon a točivý moment) na nápravu. Umožňuje volbu různých rychlostních stupňů, jejich změnu však provádí za stálého tahu motoru. Řidič pro řazení ani rozjíždění nepotřebuje spojku.

Historie

Klasické mechanické řazení s řadicí pákou a nutností citlivě ovládat spojkový pedál u mnoha vozidel nevyhovoval. Byla žádána převodovka, která bude fungovat samočinně. V USA se v osobních automobilech vyskytuje již snad od padesátých let. Řidiči v USA dnes využívají převážně auta s automatickou převodovkou. V Evropě mají osobní automobily stále přímočinné mechanické převodovky. Automatické převodovky se ale od sedmdesátých let ve velké míře uplatňují u městských autobusů a u motorových vozů na železnici.

Technický popis - hydrodynamická převodovka

Převodovka se skládá z hydrodynamického měniče a převodové skříně s jednotlivými rychlostními stupni. Hydrodynamický měnič se skládá z čerpadla a turbíny, mezi nimi a okolo nich je olej. Převodovka Mercedes AMotor je spojený s čerpadlem (což není žádné klasické čerpadlo na vodu, spíše jen takové kolo s různými kanálky/lopatkami/drážkami). Když se přidá plyn, čerpadlo se roztočí a pomocí kanálků/lopatek/drážek vyvolá též usměrněný pohyb oleje, který opět naráží do lopatek turbíny a tím jí roztáčí. (V podstatě se díky celému hydrodynamickému měniči vytváří jen jakési "pružné" spojení motoru s převodovou skříní). Z turbíny se točivý pohyb přenáší do převodové skříně a odsud na hnané nápravy s koly. Pokud jsou otáčky motoru již příliš vysoké, aktivuje se nějaké automatické zařízení, které v převodové skříni zařadí vyšší stupeň, což okamžitě prudce sníží otáčky čerpadla. Díky "pružnosti" olejového přenosu otáček se otáčky čerpadla a motoru nesníží okamžitě, ale asi během 0,5s až 1s, přitom motor po celou dobu řazení "táhne" (na rozdíl od mechanického manuálního řazení, kde řidič sešlápne spojku, tím odpojí zcela motor od převodovky a mezitím s převodovkou řadí). Hydrodynamická převodovka umožňuje i opačný pohyb - brzdění motorem - turbína naopak pohání čerpadlo a roztáčí motor.

Druhy automatických převodovek

  • hydrodynamická - základním prvkem je „pružné“ spojení přes hydrodynamický měnič (viz výše)
  • hydrodynamická s uzamykáním - umožňuje uzamčení hydrodynamického měniče, tj. pevné propojení čerpadla a turbíny (po uzamčení má vozidlo mírně nižší spotřebu, mírně vyšší výkon a nelze přeřadit rychlostní stupeň). Uzamčení je provedeno automaticky programem v závislosti na jízdních podmínkách a ovladačích (plyn, rychlostní stupeň ...).
  • hydromechanická - je poněkud pozměněná obdoba hydrodynamické, kterou používaly hlavně železniční vozidla (pravděpodobně tam není přímo HD měnič, ale nějaká jednodušší a robustnější obdoba)
  • mechanická automatická - je normální mechanická převodovka se suchou spojkou (jako u manuálního řazení), s tím rozdílem, že řidič spojku a řadicí páku vůbec nemá a nepoužívá, řazení se provádí samočinně elektronicky a řídí jej počítač. Elektronika zvládne přeřazení rychleji, než člověk, tudíž přerušení tahu motoru je jen na okamžik.
  • dvouspojková automatická (DSG) - je normální mechanická převodovka se dvěma spojkami (zvlášť pro sudé a liché stupně), v každém okamžiku jsou zařazeny dva rychlostní stupně a samotné přeřazení představuje vypnutí první spojky a zapnutí druhé spojky. Obvykle s možností přímého řazení (obdoba sekvenčního řazení).